فروشگاه مواد و تجهیزات دندانپزشکی رسادنت

تخفیفات رسادنت

محصولات بیشتر

اوژنول _دورادنت

130,000 تومان200,000 تومان
مشاهده ی محصول

اسید اچ _دورادنت

130,000 تومان200,000 تومان
مشاهده ی محصول

کلروفرم _دورادنت

97,000 تومان150,000 تومان
مشاهده ی محصول

اوژنول _نیک درمان

158,000 تومان210,000 تومان
مشاهده ی محصول

اوژنول _نیک درمان

297,000 تومان395,000 تومان
مشاهده ی محصول

سایلن _نیک درمان

169,000 تومان225,000 تومان
مشاهده ی محصول

سمان MTA _پارلا

248,000 تومان330,000 تومان
مشاهده ی محصول

سیلر رزینی _پارلا

488,000 تومان650,000 تومان
مشاهده ی محصول

اسید اچ _پارلا

118,000 تومان157,000 تومان
مشاهده ی محصول

اوژنول _پارلا

165,000 تومان220,000 تومان
مشاهده ی محصول

محلول EDTA _پارلا

181,000 تومان241,000 تومان
مشاهده ی محصول

اوژنول _AV

183,000 تومان245,000 تومان
مشاهده ی محصول

بلیچینگ خانگی _AV

937,000 تومان1,250,000 تومان
مشاهده ی محصول

محلول AV_ EDTA

138,000 تومان185,000 تومان
مشاهده ی محصول

اسید اچ پرسلن _AV

172,000 تومان230,000 تومان
مشاهده ی محصول

اسید اچ جامبو _AV

371,000 تومان495,000 تومان
مشاهده ی محصول

اسید اچ _AV

153,000 تومان205,000 تومان
مشاهده ی محصول

کلروفرم _AV

99,000 تومان134,000 تومان
مشاهده ی محصول

ژل ضد حساسیت _AV

153,000 تومان205,000 تومان
مشاهده ی محصول

ژل کلرهگزیدین _AV

131,000 تومان175,000 تومان
مشاهده ی محصول

آرسی پرپ _AV

356,000 تومان475,000 تومان
مشاهده ی محصول

رزین محافظ لثه _AV

288,000 تومان385,000 تومان
مشاهده ی محصول

بلیچینگ مطبی _AV

1,537,000 تومان2,050,000 تومان
مشاهده ی محصول

دسته بندی های رسادنت

فروشندگان برتر

همه ی فروشگاه ها

آراد دنتال

(453 محصولات )

دنتال تک

(10 محصولات )

مروابن

(51 محصولات )

پارلا

(19 محصولات )

از مجله رسادنت

مجله رسادنت