آشکار ساز پوسیدگی _مروابن

Caries Detector Dye

کد محصول : 1342497

قیمت از : 275,000 تومان

کاربر گرامی با انتخاب ویژگی های زیر فروشگاه ها به شما نمایش داده خواهد شد

مشخصات :

شناساگر تشخیص پوسیدگى دندان

 تشخیص عاج پوسیدگى براى آماده سازى حفره 

حذف بهینه عاج پوسیده عفونى

 حفظ بهینه عاج سالم و قابل معدنى شدن مجدد

 جلوگیرى و به حداقل رساندن آسیب تصادفى پالپ

 هر بسته حاوى یک سرنگ 3 میلى لیترى

دای آشکارساز پوسیدگی مروابن

نشانگر پوسیدگی مروابن

0

نظر خود را بنویسید

موبایل شما نمایش داده نخواهد شد

1 2 3 4 5