محلول انعقاد خون _دورادنت

ِِDoradent_Hemostatic-S

دسته بندی : مواد انعقاد خون
کد محصول : 471038

قیمت از : 250,000 تومان

کاربر گرامی با انتخاب ویژگی های زیر فروشگاه ها به شما نمایش داده خواهد شد

مشخصات :

محلول  انعقاد خون - Hemostatic-S:

ایجـاد هموسـتاژ و توقـف جریـان خونریـزی سـطحی در دندانهای قدامی دارد.

بنـد آورده خونریـزی لثـه در ترمیـم و قالبگیـری و چسـباندن رستوریشن‌های دندانی است.

جهت ایزوالسیون و آماده کردن حفره‌های باز جهت انجام درمان‌های دندانپزشکی  مورد استفاده قرار می‌گیرد.

محلول انعقاد خون برند دورا دنت با حجم 18 میل عرضه می  گردد.

- ژل سیار شفاف و فاقد رنگ

- قطع جریان خونریزی لثه با انقباض لایه سـطحی لثه با رسـوب پروتئین‌های سرم

- استفاده بسیار آسان

- کنترل کامل ترشحات سالکوس لثه

- ایجـاد هموسـتاژ و توقـف جریـان خونریـزی سـطحی در دندان‌های قدامی

- بنـد آوردن خونریـزی لثـه در ترمیـم و قالبگیـری و چسـباندن رستوریشن‌های دندانی

- ایزوالسیون و آماده کردن دندان جهت انجام درمان‌های دندانپزشکی

- حجم: 18 میل

محلول انعقاد خون دورادنت

هموستاپ دورادنت

0

نظر خود را بنویسید

موبایل شما نمایش داده نخواهد شد

1 2 3 4 5